Estadisticas web

Acceso clientes

Redes Sociales

NUL.LITAT COMPRA ACCIONS BANKIA

NUL.LITAT COMPRA ACCIONS BANKIA

Si té accions de Bankia pot recuperar la seva inversió. No només poden considerar-se perjudicats per la presumpta falsedat de la situació comptable de Bankia els inversors que van comprar accions abans que l'entitat comencés a cotitzar al mercat borsari, sinó també qui va subscriure accions amb posterioritat però no van tenir temps de conèixer la situació real del banc. És a dir, si vostè va comprar entre el 20 juliol 2011 i 25 de maig de 2012, data que coincideix amb la reformulació dels comptes de Bankia, amb l'aflorament d'unes pèrdues de 2.790 milions d'euros i la vertiginosa pèrdua de valor de cotització de les accions, també pot reclamar la pèrdua patrimonial soferta i recuperar la seva inversió.

La sortida a borsa de BANKIA es va realitzar en base a una informació errònia amb el propòsit d'aconseguir finançament per evitar la seva caiguda

i no per finançar un creixement de projectes futurs rendibles per al banc i els seus accionistes. Cap inversor hagués subscrit accions d'haver sabut abans la greu crisi que estava patint aquesta entitat bancària. Més tard BANKIA entrar en situació de fallida de facto amb el rescat i el valor de les accions es va ensorrar completament per no recuperar-mai.

Per això, es pot demanar a BANKIA pels danys i perjudicis ocasionats a cada accionista com a conseqüència de la informació defectuosa continguda en el fullet informatiu, el falsejament dels comptes i la sobrevaloració de BANKIA en la seva sortida a borsa.

Nombrosos jutjats de tot l'Estat ja s'havien pronunciat a favor de tornar els diners als accionistes de Bankia afectats. Ara, després de conèixer el contingut dels informes dels tècnics del Banc d'Espanya que avalen clarament la tesi de la falsedat comptable, no es pot esperar altra cosa que una allau de sentències favorables als inversors de Bankia, ja que les evidències sobre el engany orquestrat per l'entitat són múltiples i contundents.

2024  SANSADVOCATS    - Diseñado y alojado por M2estudio